Ik schrijf wat ik lees,

zo is het, want niemand spreekt --


woorden van hemzelf.


I write what I read,Ich schreibe, was ich
so it is, for no one speaks --lese, schließlich spricht niemand --
their own words, do they?eigene Worte.

Gedicht H4043
Amsterdam, 2023-08-16

het zichtbaar maken van allerlei strooptochten (Antjie Krog) - 2022
Gedicht "die sigbaarmaking van allerlei strooptogte" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
Bundels: Kijk mij nou, Levenslijn 
Trefwoorden: Cultuur: erfgoed, Taal 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 


Ouder en wijzer

begrijp ik meer, is er meer --


onbegrijpelijk.


Older and wiser√Ąlter und weiser
I understand more, and more --versteh ich mehr, gibt es mehr --
topics puzzle me.Unverständliches.

Gedicht H3983
Amsterdam, 2023-07-27

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 


Ik ben van alles,

en in alles wat ik ben --


ben ik een tuinier.


I am all sorts, andIch bin Allerlei,
in all that I am, I am --und in allem, was ich bin --
a true gardener.bin ich ein Gärtner.

Gedicht H3950
Amsterdam, 2023-07-14

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Zorg: aarde 
 


Zywa Hangend in de wind

Op het strand duwen we ons
door de wind naar het licht toe
Er is geen tunnel of heilige poort

Om op adem te komen draaien we
ons om en rusten uit, de wind gaat
heel de wereld over, en wij waaien

even mee met de meeuwen en
stromen even samen met de golven
uit over het blinkende zand

Het luchtruim is ons te groot
schuin voorover hangen we
haast stil, maar het is geen spel meer

We gaan er maar bij liggen
luisteren naar de rijen branding
die ook breekt in ons bloed

Gedicht 2669
Amsterdam, 2020-02-02

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Tijd: tijdelijkheid 
Opgedragen aan: Dory dK 
 


Mijn benen zijn moe

van de lange wandeling --


en mijn ogen ook.


After the long walkSpaziergang am Strand,
on the beach my legs are tired --meine Beine sind m√ľde --
my eyes are tired too.meine Augen auch.

Gedicht S0043
Amsterdam, 2012-02-09

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ouderdom: proces 
 


Zywa Makke schapen

Ik denk aan denkers
die van de oude verhalen
en de nieuwe praatjes
andere kanten beschrijven

die als nieuw observeren
wat er is en iets anders
opmerken dan gangbaar is en
dat in de werkelijkheid leggen

Precies dat reageren
op wat er al is
is oorspronkelijkheid
of de illusie ervan

In een eerdere tijd
zou ik zo'n denker zijn geweest
maar nu heeft dat geen nut
in het gemakkelijke leven

van gegoede burgers, geen nut
voor verschoppelingen, geen nut
voor buitenstaanders, geen nut
voor mijn erfgenamen

Gedicht 5153
Amsterdam, 2023-05-03

Consumptiemaatschappij
"One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society" ("De eendimensionale mens. Studie over de ideologie van de geavanceer-de industri√ęle samenleving", 1964, Herbert Marcuse)

Bundels: Het licht van de woorden, Levenslijn 
Trefwoord: Verstand: kritisch 
 


Ik kijk naar de stad,

de wereld waar ik weg was --


Het heeft geregend.


I watch the city,Ich schau auf die Stadt,
the world from which I was gone --die Welt, von der ich weg war --
It has stopped raining.Es hat geregnet.

Gedicht H2557
Amsterdam, 2019-08-31

OLVG Oost, afdeling B8
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ziekte: psycho-soma 
 


Op de longfoto

zie ik geen bacteri√ęn --


maar rook, zonder vuur.


No bacteriaAuf dem Röntgenbild
present in the chest X-ray:seh ich statt Bakterien
just smoke, without fire.Rauch, ohne Feuer.

Gedicht H2587
Vaison-la-Romaine, 2019-10-17

ICU (Intensive Care Unit) van het OLVG Oost
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Gezondheid 
 


Bloemen: het leven

thuis, allerheerlijkst geurend --


en wij geuren mee.


Flower bouquets: lifeBlumen: das Leben
at home, smelling delicious --zu Hause, herrlich duftend --
and we smell as well.und wir duften mit.

Gedicht H2563
Amsterdam, 2019-09-01

Weer thuis vanuit het OLVG
Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Leven: stroom (meegaan), Natuur: bloemen 
 


Zeven hoog op zaal

lig ik in de lappenmand --


voor reparatie.


I'm in the repairAuf dem siebten Stock
basket on the seventh floor --liege ich im Flickenkorb --
waiting to be patched.zur Reparatur.

Gedicht H2548
Amsterdam, 2019-08-20

OLVG West, afdeling B6
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ziekte: zorg 
 


Zywa Kwartiermaker

Ik dien, ik geef -- ruimte
aan bezieling en bezwaren
ik vul me met wensen
en giet ze uit in besluiten
tot er tevredenheid overvloeit

Klagers hoor ik niet klagen
maar aanmoedigen, zo verdwalen ze
nooit in verwachtingen

De winst is maar een saldo
van afrondingsverschillen
lasten worden baten in de ruimte
van het samenleven
waar iedereen in het midden staat

van nergens speciaal, nergensmensen
overal, nergens heen op weg
want ze zijn er al

Gedicht 3831
Amsterdam, 2021-06-13

Nergensman (The Beatles) - 1965
Lied "Nowhere Man" (album "Rubber Soul")
Voorzitterschap

Bundels: Lilith's Krachten, Levenslijn 
Trefwoord: Leiderschap 
Eerbetuiging aan: Lennon, John; The Beatles 
 


Ik verwonder me

over de dag, zo gewoon --


niet vanzelfsprekend.


Marvel at the day,Ich wundere mich
it's so normal not to be --√ľber den Tag, so normal --
taken for granted.nicht selbstverständlich.

Gedicht H3337
Amsterdam, 2022-06-17

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Verwondering 
 


Zywa Voorzitter

Soms schreeuwt er iemand
uit een raam, achter de transen
van zijn gelijk, soms roept er iemand

terug of slaan er deuren dicht
Ik luister en ik heb benen
om over te steken

en ik neem een stoel
in de zon, in de binnentuin
waar de emoties botsen

op vrijheid en noodzaak
Ik zucht wel eens
maar met liefde

Gedicht 1183
Amsterdam, 2017-03-10

Vereniging van Eigenaars
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Broederschap 
 


Sfinx in de woestijn,

die de raadsels kent -- ook ik


kan mijn mond houden.


Sphinx in the desert,Sphinx in der W√ľste,
knowing the riddles -- I toodie die Rätsel kennt -- auch ich
can keep my mouth shut.kann den Mund halten.

Gedicht H0171
Amsterdam, 2012-01-25

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 
 


Zywa 40 jaar

Alleen met kortere levens
kun je zeggen: 40 jaar is genoeg
voor het nieuwe begin

dat je de kleinkinderen gunt
maar wij willen verder
aan de zijlijn het spel

observeren, af en toe een bal
het veld in gooien of een vlag
opsteken uit ons geweten

Tussenstanden houden we niet bij
Die veranderen en verliezen snel
hun toebedeelde betekenis

We zwaaien de kleinkinderen
in de kracht van hun leven toe
en maken het ons gemakkelijk

in elkaar, met hele en halve pilletjes
vieren we na de blessuretijd
onze verlenging, hun begin

Gedicht 988
Egmond aan Zee, 2017-02-02

Trouwdag
Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Leven: stroom (voorbijgaan), Ouderdom: toezien 
 


Het zonlicht strijkt zacht

over de kamperfoelie --


nog is het zomer.


The sunlight gentlySanftes Sonnenlicht
brushes the honeysuckle --gleitet √ľber das Gei√üblatt --
it is still summer.immer noch Sommer.

Gedicht H0345
Amsterdam, 2012-08-15

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Avond 
 


Zywa Biografie

Ik bouw geen huis, enkel poorten
ingangen

naar schatkamers
van de oude en de nieuwe paleizen

in de gedichtenhemel
die de aarde en de eeuwen omspant

en het leven weerspiegelt
het leven van altijd en overal

dat we kennen en proberen
te begrijpen, het leven van mensen

met wie we verbonden zijn
die we kunnen ontmoeten

in de paleiskamers van
de gedichtenhemel

Gedicht 1664
Amsterdam, 2018-01-25

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Traditie 
 


Ik denk te kijken,

maar het zien is er eerder --


dan ik het besef.


I think I'm looking,Ich denke, ich schau,
but seeing is there before --aber das Sehen ist da --
I realize it.bevor ich es weiß.

Gedicht H0541
Amsterdam, 2013-08-11

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Bewustzijn: zintuigen 
 


Zywa In het ziekenhuis

We kussen

Dat verandert alles
wie we zijn, en
wat we belangrijk vinden

om uit te wisselen
Dus spreken we steeds vaker af
We doen zoveel mogelijk samen

Met heel de familie
plannen we
de verjaardagen en bruiloften

Dan vieren we het leven, en ook
is er een begrafenis
van tijd tot tijd

De wisselvalligheid van het leven
ken je of leer je
in het ziekenhuis

Op de operatietafel
overdenk ik dankbaar
Waar gaat het om?

------------------------------------

Waar gaat het om?
overdenk ik dankbaar
op de operatietafel

In het ziekenhuis
ken je of leer je
de wisselvalligheid van het leven

Van tijd tot tijd
is er een begrafenis
Dan vieren we het leven, en ook

de verjaardagen en bruiloften
plannen we
met heel de familie

We doen zoveel mogelijk samen
Dus spreken we steeds vaker af
om uit te wisselen

wat we belangrijk vinden
wie we zijn, en
dat verandert alles

We kussen

Gedicht 3551
Amsterdam, 2021-03-08

Kreeftgedicht (Retrograde)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ziekte: ernstig / dodelijk 
 


Na mijn hartinfarct

heel de dag bezoek: blijf nog --


bij ons alsjeblieft.


Visitors all day,Viele Besucher
after my cardic arrest:nach meinem Infarkt: bitte --
please, do stay with us!bleibe noch bei uns.

Gedicht H0478
Amsterdam, 2013-06-22

Ziekenhuis (afdeling hartbewaking)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Familie: verwanten 
 


Naast me, aan het bed,

streel je me in gedachten --


elektrodenvrij.


In the hospital,Neben mir, am Bett,
you caress me in your mind --streichelst du mich im Geiste --
free of electrodes.Elektrodenfrei.

Gedicht H0477
Amsterdam, 2013-06-22

Ziekenhuis (afdeling hartbewaking)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ziekte: zorg 
 


Mijn hart wordt bewaakt

op een kamer met uitzicht:


het leven gaat door.


I am monitoredIch werd' √ľberwacht
in a small room with a view --in einem Raum mit Ausblick --
of life that goes on.auf Weiterleben.

Gedicht H0448
Amsterdam, 2013-05-06

Ziekenhuis (afdeling hartbewaking)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Wachten 
 


Buisjes wit infuus

erin en rood bloed eruit --


ik word er bleek van.


White infusion dripsWeiße Infusion
in, red blood is taken out --geht rein und rotes Blut raus --
I am getting pale.es macht mich ganz blass.

Gedicht H0423
Amsterdam, 2013-03-04

Ziekenhuis (afdeling hartbewaking)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ziekte: zorg 
 


Ik zweef verloren

in de nacht tussen echo's --


van verre sterren.


I'm floating aroundIch schwebe herum
in the night, between echoes --inmitten der Nachtechos --
of the distant stars.von fernen Sternen.

Gedicht H0479
Amsterdam, 2013-06-25

Ziekenhuis (bliepjes op de afdeling hartbewaking)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Dromen 
 


In de stille nacht

seinen de kamers bliepjes:


hier is het vrede.


In the silent night,In der stillen Nacht
the rooms are signaling bleeps:senden die Räume Piepe:
in here, it is peace.hier ist es Frieden.

Gedicht H0421
Amsterdam, 2013-03-04

CCU (Cardio Care Unit) van het SLAZ (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Vrede: stilte 
 


Verzameld om haar

graf zijn wij vol levenskracht:


paradijsvogels.


Gathered around herVersammelt um sie
coffin we are vigorous:sind wir voller Lebenskraft:
birds of paradise.Paradiesvögel.

Gedicht H0296
Amsterdam, 2012-06-29

Moeder's sterfdag 29 juni 2011, begrafenis 2 juli 2011
Strelitzia reginae (Paradijsvogelbloemen) op de kist

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Dankbaarheid 
 


De ganzen gakken

als ik op inspectie kom --


Waakzaam als altijd?


The geese are honkingDie Gänse schnattern
because of my inspection --wegen meiner Inspektion --
Always vigilant?Wachsam wie immer?

Gedicht H0275
Amsterdam, 2012-02-29

Interne audit
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Gevaar 
 


Zywa Stagiaires

Mijn belangrijkste daden
waren het stilleggen van het werk
om met jullie te praten

over de regels en jullie idee√ęn
steeds opnieuw te vragen
Waar gaat het om?

Waar zijn we mee bezig?
De vaardigheid oefenen
om kritisch te zijn

gebaande paden te doorgronden
ze te durven toetsen en
de beste aanpak te kiezen

Ik ken jullie namen nog
Hoe is het jullie vergaan?
Zijn jullie reuzen geworden?

Reuzinnen zonder de ijdelheid
van de mensen, die niet durven
door te bijten als het erop aankomt?

Gedicht 4643
Amsterdam, 2022-09-01

Bundels: Lilith's Krachten, Levenslijn 
Trefwoord: Meesterschap 
 


De kantoortoren

vangt wind en gooit die achter --


zijn rug om terug.


The office towerDer B√ľroturm f√§ngt
catches the wind and throws it --den Wind und wirft ihn hinter --
back behind its back.dem R√ľcken zur√ľck.

Gedicht H0411
Amsterdam, 2013-02-14

Arkin
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Stad (steen & staal) 
 


Zywa Etcetera

Van collega naar collega
spring ik, blijf ik even
als silly putty aan hen kleven

Onstuimig stroomt ons bloed
van aandacht voor elkaar
met een klein gebaar
van allerbeste wensen, vaar
wel in eb en tegenspoed!

Ik vertrek omdat het moet
maar het doet mij goed
deze zuurzoete groet
van afscheid geven
etcetera

Gedicht 119
Amsterdam, 2008-12-06

HVO-Querido
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Afscheid: ritueel 
 


Ik zie en hoor niets,

ik ruik niets, proef niets, voel niets --


ik drijf lichaamloos.


I don't see, don't hear,Nichts sehen, hören,
I don't smell, don't taste, don't feel --nichts riechen, schmecken, f√ľhlen --
I float bodyless.körperlos schweben.

Gedicht H0011
Amsterdam, 2011-11-18

Koan (in een zoutwatercabine, 19 februari 2011)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Paradox, Lichaam: werking 
 


Zywa Liefde heb ik niet

Bij Marja en Karin in Blixembosch West
stroomt er liefde
tussen de woorden en gedachten door

we houden elkaars handen
niet vast en sluiten onze ogen
niet, maar we proberen het

beter te begrijpen om het
beter uit te kunnen leggen
aan leerlingen en onszelf

Wat liefde ook is, ik voel haar

tussen ons, ik ben, wij zijn
compleet, open, we staan
onszelf niet in de weg

en de liefde tussen ons
is niet van ons
ze stroomt

Gedicht 331
Oirschot, 2014-08-28

2001, Eindhoven
Universele levensenergie

Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Leven: energie, Reiki 
 


Mijn vader is dood,

er komen winterdagen --


die langzaam lengen.


My father has died,Mein Vater ist tot,
there are winterdays to come --nun gibt es Wintertage --
which slowly lengthen.die langsam längen.

Gedicht H0271
Amsterdam, 2012-04-23

Mijn vader stierf op 30 november 1994
Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Ouders: vader(schap), Lente 
 


Zywa Hand in hand

Ik heb het overleefd
en schrijf het op
om het te vergeten

Wat na te lezen is hoef ik niet
te onthouden, maar ik moet
zoeken naar de woorden

die zich verstoppen, bange woorden
alsof mijn pen het mes is
onder de snelweg langs ons huis

uit het niets op mijn keel gezet
De avond was al gevallen
Zenuwachtig riep hij om geld

een beginneling, zijn plan
liet zich gladstrijken met kalmte
mijn angst gesaboteerd

door mijn man: 'We hebben geen geld
wat moet je met thee en Haagse Hopjes?'
'√ćk heb geld! In mijn tas'

'Geef, geef!' Mijn man
pakt rustig mijn portemonnee
en opent hem ondersteboven

De munten vallen
De jongen bukt
Hand in hand rennen we

Gedicht 908
Amsterdam, 2016-12-22

1994, Amsterdam Zuidoost
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Leven: overleven (inspanning) 
 


Het is hard, maar nee,

echt niet persoonlijk bedoeld --


Dat is het probleem.


It is hard, but no,Es ist hart, aber
it's not meant personally --gar nicht persönlich gemeint --
That is the problem.Das ist das Problem.

Gedicht S1007
Amsterdam, 2020-05-01

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Geweld: onpersoonlijk 
 


Zywa Herinnering in een halve steen

Een halve steen van
vriendschap blijft

ook als jij compleet bent
zonder mij en het waar is

wat een wijze vriendin las
in de lijnen van jouw hand

zelfs als jij nooit meer
zou denken aan mij

Gedicht 12
Beek (Berg en Dal), 1985-11-30

Een symbolon (symbool) is een afgesproken legitimatiebewijs tussen gastvrienden, bijvoorbeeld de helft van een doormidden gebroken steen
(1970-1985)

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Herinnering: aan mensen 
Opgedragen aan: Jan Aart K 
 


Snel stijgt de ballon

omhoog tot een speldenknop --


dan is er niets meer?


The balloon risesSchnell steigt der Ballon,
fast until it's a pinhead --bald ist er ein Nadelkopf --
then there is nothing?dann gibt es nichts mehr?

Gedicht H0139
Trein Amsterdam-Nijmegen, 2012-01-15

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Afscheid: vertrek 
 


Zywa Geven Te Zijn

Het eeuwige is een gedachte
gevoeld of gedacht in mij
¬Ė weten

maar even te bestaan
maar even te bezitten
¬Ė weten

dat zijn en hebben half
leven is, en zijn en geven
liefde is

¬Ė mensen
die ruimte geven
en zoete vruchten

¬Ė mensen
die geven, mensen
die elkaar Geven Te Zijn

Gedicht 352
Zandvoort aan Zee, 2014-10-31

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Liefde: Geven Te Zijn 
 


Wat kan het woord zijn

voor alles dat er bestaat? --


Zou het liefde zijn?


What can be the wordWas kann das Wort sein
for everything that exists? --f√ľr alles, was existiert? --
Would this word be love?W√ľrde's Liebe sein?

Gedicht H0361
Amsterdam, 2012-10-06

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Liefde: eenheid / universeel 
 


Zywa Eerst nog

Hink stap sprong de tram in
grote passen links rechts het pad door
tot achteraan op het balkon
daar kiezen mijn gedachten een eigen spoor


Wie zou niet alles willen


doen wat je zou willen


doen als 't kon?


Liefde brengen met een gulle hand
in de lucht ter zee en op het land
mensen redden uit natuurgevaar

overal thuis zijn zonder buitenland
rennen door de golven en het zand
en heel veel lachen met elkaar

zonnezomers zonder plannen of besluit
alleen een warme wind alleen de zachte huid
van een eerst nog onbekende minnaar

Gedicht 5
Delft, 1973-11-20

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Dromen 
 


Niets te zien, ik hoor

alleen een snelle hartslag --


een boot in de mist.


Nothing to see, INichts zu sehen, ich
only hear a quick heartbeat --hör nur einen schnellen Puls --
a boat in the fog.ein Boot im Nebel.

Gedicht H0388
Amsterdam, 2012-11-21

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Onzekerheid 
 


Zywa Het pad

Het is donker
aan de linkerkant een muur
rechts de sloot
en ver weg
hoor ik brommers rijden, die opdoemen
aan het eind van het pad
en me vangen
in hun licht
het geluid wordt hard

mijn kloppend hart drukt zich
dicht tegen de muur
nog even en het is voorbij

Ze stoppen

Gedicht 4
Delft, 1973-10-30

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Angst: onveiligheid 
 


Geen zon hieronder,

er drijven dichte wolken --


blad op het water.


No sun below here,Keine Sonne hier
dense clouds are floating over:unten, so dichte Wolken --
leaves on the surface.Laub auf dem Wasser.

Gedicht H0372
Amsterdam, 2012-10-24

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Leven: omgeving 
 


Zywa Bedden in mijn dromen

Jongens kijken langs mijn
verlegenheid heen
Ik begrijp het niet

Zo mooi zie ik mijn gevoelens
in mijn gezicht, mijn vormen
in de spiegel

Waarom wil niemand
van mij genieten?
De schoonheid van een jongen

van binnen en buiten
ontdekt door mijn huid
mijn nieuwsgierige lichaam

Bij anderen in huis
leg ik de bedden vast
in mijn dromen

Geen van hen nodigt mij uit
Kunnen ze aan mij zien
hoe kritisch ik ben?

Gedicht 5172
Amsterdam, 2023-05-08

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Verliefd: bekoorlijkheid 
 


Ik zit in het veld,

te midden van vlinders op --


mijn bloemetjesbloes.


I am in the field,Ich bin auf dem Feld,
surrounded by butterflies --bei den Schmetterlingen auf --
on my floral blouse.meiner Blumenbluse.

Gedicht H0472
Amsterdam, 2013-06-20

Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Vliegend: vlinder / mot, Lente 
 


Zywa Parle plus bas

We eten vers gevangen krab
en zitten in de ondergaande zon
van tijd tot tijd het tikken van de klok te tellen
net als in mijn moeders oude boeken
jij zegt ik vind oude boeken wel goed

Nog wat wortels en een grap
om de onvermijdelijke afscheidszoen
steeds weer even uit te stellen
elkaar nu niet meer op te zoeken
ik weet echt niet wat ik zeggen moet

Gedicht 3
Delft, 1973-10-10

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Afscheid: ongemak 
 


Onhandig zoeken

we naar woorden: het afscheid --


schemert tussen ons.


Clumsily we searchUngeschickt suchen
for words to say the goodbye --wir nach Worten: der Abschied --
gloaming between us.dämmert zwischen uns.

Gedicht H0627
Amsterdam, 2013-10-13

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Afscheid: ongemak 
 


Zywa Pinkstergedachten

Voor mijn ouders gelden aparte regels
maar de andere volwassenen vielen
steeds meer door de mand van hun geloof

eeuwenlang gevlochten
van voorbeelden hoe een mens hoort te zorgen
Meteen al Ka√Įn

en daarna boeken vol theologie
en wetenschap waarom
we overtreden wat goed is

voor ons. Er helpen geen heiligen aan
geen ernstige gezichten in het licht
van de kaarsen die voor hen branden

geen engelen die over ons waken
geen heiligheid op de tong, voorzichtig
doorgeslikt met mijn allerbeste voornemens

voor al mijn broeders en zusters
God is ver weg in de hemel
niet alomtegenwoordig op aarde

     zijn geest aan mijn zijde
     en inspirerend als een vriend
     in het diepst van mijn gedachten

maar in de ouderlingen gevaren
die schijnheilig tot elkaar preken
over de duivel in de ander

Gedicht 1276
Konstanz, 2017-04-19

Pinkstergemeente in Schiedam (1972)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Godsdienst: gebed 
 


We zoeken de bal

en veranderen het spel --


in verstoppertje.


Looking for the ballWir suchen den Ball
we decide to change the game --und ändern zeitlich das Spiel --
into hide-and-seek.in Versteckenspiel.

Gedicht H0177
Trein Nijmegen-Amsterdam, 2012-01-15

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Spelen: plezier 
 


Zywa Kuis verlangen

Collages van 1970
Ik teken de werkelijkheid
na en fantaseer haar

Mijn gezichten verken ik
op foto's en in het echt
vind ik mijzelf meestal mooier

Het goddelijke lichaam
van de jeugd, zegt mijn tante
niet de naakte aap van Morris

Maar dat valt niemand op
welke kleren ik ook uittrek
in mijn kuise verlangen

naar seks, nooit gedacht
aan blote lellen zonder bellen
okselharen en geursignalen

al die zekerheden
waar ik niets van merk
Alsof ik nog een kind ben

Gedicht 1394
Amsterdam, 2017-06-06

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Puberteit 
 


Kijk, ik heb iets moois

gemaakt van een ideetje --


dat mij verleidde.


Look, I made somethingIch mache etwas
beautiful from an idea --Schönes aus einer Idee --
that attracted me.die mich verf√ľhrt hat.

Gedicht H0544
Amsterdam, 2013-08-11

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Creativiteit 
 


Zywa Fijndraden

Waar geen woorden voor zijn
is hier in de schemering
aanwezig, het geheim

nog niet te weten
hoe het verder gaat
maar wel het net in mij

te voelen samenkomen ¬Ė
onzichtbare verbindingen
met de hartslagen van het leven

In woordloze taal verovert
het ademen van de pijpen
zacht golvend de ruimte

op de stilte en dan is niets
vanzelf muziek geworden ¬Ė
nieuwe weefsels fijndraden

tussen kernen gevoel
van zielen ooit en ergens
in samenvloeiende tijd

Gedicht 324
Amsterdam, 2014-08-15

1967, Kapel Canisius College, Nijmegen
2017, Orgelpark, Amsterdam

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Muziek: verbindt 
Opgedragen aan: Johan A 
 


IJsdraadjes zweven

flonkerend, vanuit het niets --


ontstaat materie.


Ice threads are floating,Eisfäden schweben
glittering out of the void --funkelnd hervor, aus dem nichts --
emerging matter.entsteht Materie.

Gedicht H0229
Amsterdam, 2012-03-03

IJsnaalden
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Natuur: elementen 
 


Zywa Orgel der eeuwigheid

Soms staat alles open en
stormt de wind de lade uit
vooronder de lege ruimte

van het schip in, trillend
tussen de banken en rondom
het altaar, de lucht leeft
in het heilige halfduister

Mijn bewustzijn zet uit
laat op oefeningen en improvisaties
gedachten zweven om ze te schikken
en op hun plaats te laten landen
tijdens de middagpauze in de kapel

Mijn jaren tien, de jaren zestig
van de eeuw, mediteren
in het heilige halfduister
van het orgel der eeuwigheid

Gedicht 322
Amsterdam, 2014-08-08

1967, Kapel Canisius College, Nijmegen
2017, Orgelpark, Amsterdam

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Muziek: trilling 
Opgedragen aan: Johan A 
 


Onder de takken

is het stil en pikdonker --


de tijd ruist hier niet.


Under the branchesUnter den √Ąsten
it is quiet and pitch-dark --ist es ruhig und dunkel --
time doesn't rustle here.die Zeit rauscht hier nicht.

Gedicht H0351
Amsterdam, 2012-09-12

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Stilte 
 


Zywa Herinneringen zonder bijsluiter

Mijn geboorte heb ik onthouden
maar zonder bijsluiter
want woorden kende ik niet

alleen ervaringen en associaties
van ervaringen met ervaringen
en als tiener droomde ik vaak

omhoog te kruipen uit een hol
in de grond: licht aan het eind
van de tunnel die nauwer wordt

mij omklemt en bang maakt
flauw te vallen en te stikken
Ik kan niet vooruit, niet terug

maar toen is het toch gelukt
dus geef ik ook nu niet op
al durf ik niet te gaan slapen

Gedicht 750
Amsterdam, 2016-08-10

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Herinnering: je leven 
 


Schaduwen glijden

door het water, ongrijpbaar --


de werkelijkheid.


Shadows slide quicklySchatten gleiten schnell
through the water, elusive --durch das Wasser, ungreifbar --
is reality.die Realität.

Gedicht H0120
Julianadorp, 2012-01-01

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Werkelijkheid 
 


Zywa Het feest komt later

Blauwe plekken op mijn heupen
van groeispurt, lange dagen
mijn hersenen laten leren
en altijd tegen de wind in
fietsen, 's winters over polderijs

Een recept van de dokter
met scheve ogen van mijn zusjes
die ook wel slagroom willen
eten elke dag, maar ja, dan
moeten ze maar harder groeien

lange dagen hun hersenen laten leren
en altijd tegen de wind in
fietsen, 's winters over polderijs
(voor hun toekomst, voor henzelf ¬Ė
  het feest komt later)

Gedicht 755
Amsterdam, 2016-08-19

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Kind: scholing 
 


De polder is groen,

niets dan gras, gras verbergt gras,


sloten en wegen.


The polder is green,Der Polder ist gr√ľn,
nothing but grass, grass hides grass,alles Gras, Gras verbirgt Gras,
hides ditches and roads.Gräben und Straßen.

Gedicht H0043
Amsterdam, 2011-11-30

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Waarneming: impressie 
 


Zywa Liefdespaleis

Het is een andere buurt
achterom op de plaats
geen theater meer, maar huiswerk

met rapportcijfers en wereld-
literatuur in de wandkast
Ik leef er vele levens

binnenshuis in de verhalen
muziekkamers en museumzalen
die zich bij abonnement uitbreiden

in het paleis van mijn brein
Alle geheimen wil ik ontdekken
de eeuwig zingende bossen

door en door kennen, de gave
des onderscheids ontvangen
en daarmee gelukkig zijn

ervaren hoe te leven met alles
wat ik weet, want ik weet
goed dat liefde alles is

Gedicht 1336
Amsterdam, 2017-05-09

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Opvoeding 
 


Gouden regengeur

diep inademen, lente --


betovert mijn bloed.


I deeply breathe inGoldregend√ľfte
the golden rain fragrances --sehr tief einatmen, Fr√ľhling --
spring enchants my blood.verzaubert mein Blut.

Gedicht H0461
Trein Assen-Amsterdam, 2013-06-07

Laburnum anagyroides
Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Natuur: bloemen, Lente 
 


Zywa Wellerlooi

Elke ochtend na het reveille
fietsen we om het hardst
van het kamp naar de Maas

In vliegende vaart rijd ik
de laatste bocht om, recht
in spiksplinternieuw prikkeldraad

onzichtbaar in het licht van de zon
Als volleerde beulen botsen er
meteen twee anderen op mij

Lekke band, kapotte kleren
In een stripverhaal zou ik nu
horizontaal blijven hangen

Maar ik val, bloedend gapen
er winkelhaken in mijn vlees
Bepleisterd ontbijten en dan

mijn patrouille weer leiden, wat anders
na de ondoorgrondelijke voorzienigheid
van een boer die aan de rivier gaat weiden?

Gedicht 1338
Amsterdam, 2017-05-10

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Lot / Noodlot 
 


Het is een wedstrijd,

verliezen gaat niet vanzelf:


Reserveren graag!


It is a contest,Es ist ein Wettkampf,
you can't lose all by yourself:der Verlust geht nicht von selbst:
Would you please reserve?Bitte reserviere!

Gedicht H2421
Amsterdam, 2019-03-28

"Reserveren graag" is een terugkerende grap op AllPoetry.com (maart 2019)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Spelen: strijd 
 


Zywa Ambitie

In de herfst bij mist en regen om zes uur
opstaan voor zwemles in het bergmeer
daarna ontbijten, mijn tijd klokken

bij aankomst op school en het rondje
hardlopen om de sportvelden
willen winnen alsof

dat punten oplevert
voor wat ik waard ben
vertrouwend op de les

dat ik het allemaal doe voor mezelf
want de grote idealen
van de volwassenen zijn te mooi

voor hun beslommeringen
Ik hoor hun woorden en hun daden
zetten me aan het denken

dus wist ik het al

Gedicht 1324
Amsterdam, 2017-05-02

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ambitie 
 


Door het stuifzand heen

stapt mijn voet in ijswater --


maar ik keer niet om.


Through the shifting sandDurch Staubsand hindurch
my foot steps in ice water --trete ich in Eiswasser --
but I don't turn back.doch ich kehr nicht um.

Gedicht H0212
Amsterdam, 2012-02-13

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Wil 
 


Zywa Lam Gods

De kinderziel was toen nog iets
om ondeugden van af te wassen
en schoon als Onze Lieve Heer

van school te laten gaan
en de puberteit met niets
dan liefde te laten beginnen

Een mooi ideaal, mijn leven
te geven voor de mensen en
de hemel en vrede op aarde

Bereid om me op te offeren
lag ik onbeschermd als een lam
onder de blote blauwe hemel

in een bed van dartelgras
zonder te vluchten voor de vlek
van de adelaar die over mij valt

zijn klauwen in mijn malse vlees
slaat en me bloedend meevoert
naar gelukzalige hoogten

Gedicht 1317
Amsterdam, 2017-04-29

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Liefde: overgave 
 


Mijn kinderkamer:

het bed onder het dakraam,


de dromenvanger.


My children's room then:Mein Kinderzimmer:
the bed under the window --das Bett under dem Fenster --
with the dream catcher.mit dem Traumfänger.

Gedicht H0026
Amsterdam, 2011-11-26

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Kind: kindertijd 
 


Zywa Het werd al donker

Over te lange wegen
zwierf ik door Stappegoor
moe en alleen

Er was een korter pad
naar huis, dat wist ik
zeker als verkenner

maar twee te grote jongens
van de boerderij schopten me
terug, het stadskind in uniform

en dreigden met de hond
Het werd al donker
niemand zag mij

niemand om me te helpen
Ik was moe en alleen
in mijn verdriet

Gedicht 1330
Amsterdam, 2017-05-06

Stappegoor, Tilburg Zuid
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Alleen: verlaten 
 


Ritselend bamboe

omsluit me, ik kijk omhoog --


en volg de vogels.


The rustling bambooRaschelnder Bambus
encloses me, I look up --umschließt mich, ich schaue wo --
and follow the birds.die Vögel gehen.

Gedicht H0170
Amsterdam, 2012-01-25

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Leven: loop (toeval) 
 


Zywa De gaten

Drommen gelovigen hierheen gevlogen
lopen stil door de smalle straten
van de oude stad om het oude verhaal

te verdiepen van hun ogen en hun zolen
naar hun schuldige ziel
die het niet vatten kan

Er staan er nog meer aan de andere kant
van de wereld in een kleurig veld
vol parasols bij de gaten in de grond

te kijken naar de aankomst
van de Romeinse soldaten
14 april 2017. Jeruzalem. Pampanga.

Vijfenvijftig jaar geleden liep ik drie dagen
na mijn tiende verjaardag naar de kamer
net voorbij de Broekhovenseweg

waar een man met spijkers
door handen en voeten
mager aan het kruis hing

Het was er niet druk, langzaam
schuifelde ik mee in een dunne rij
langs de echte gaten

Er viel niets over te zeggen
er was alleen dat oude verhaal
en het kwam niet dichterbij

misschien wel voor die man
misschien ook niet
want het was niet zijn eerste keer

Gedicht 1275
Konstanz, 2017-04-14

Pasen 2017 (Amsterdam)
Stigmata in 1962 (Tilburg)

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Godsdienst: ritueel 
 


Ik wil jou kennen,

ik leef me in, maar verdwaal --


in jouw mysterie.


I do empathiseIch f√ľhle mich ein,
with you, but still I get lost --aber ich verirre mich --
in your mystery.du bist ein Rätsel.

Gedicht S1143
Amsterdam, 2021-03-10

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Mensen: individu√ęn 
 


Zywa Ze kwamen niet

Maanden lang was ik bang
om naar bed te gaan, bang
voor de nachtmerries van het leger

van alle kanten op mij af zoemende
bijen met hun grote bolle ogen
die voor mijn gezicht bleven hangen

Ik schreeuwde het uit: mama, papa
en werd daar wakker van, maar
ze kwamen niet, ik was alleen

Op school maakte ik fouten
ik kreeg liever geen beurt
Altijd was ik de beste geweest

maar nu ging ik aarzelen en weer
was mijn antwoord verkeerd
De meester riep mij naar voren

en dan wist ik de uitkomst wel
en hij dat dit geen raadsel was
maar bijziend geworden ogen

Gedicht 1328
Amsterdam, 2017-05-05

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Alleen: eenzaam 
 


De stilte is eng,

slapend blijf ik klaarwakker --


een en al oren.


Silence is scary,Grässliche Stille,
asleep, I stay wide awake --im Schlaf bleibe ich hellwach --
all night, I'm all ears.ich bin ganz Ohren.

Gedicht H2588
Vaison-la-Romaine, 2019-10-18

Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Stilte (gevaar), Angst: vaag 
 


Zywa Zoals pap

Met schoonschrift, sommen en verhalen
ben ik de wereld aan het verkennen
zes dagen per week aan een klaptafel

met inktpot, en thuis met Jules Verne
spelletjes en fantasie, ijsbloemen
op het raam en een kruik in bed

Af en toe ruzie, maar vrede
op aarde en voor later de taak
om daaraan bij te dragen, zoals pap

's Ochtends bezorgen we in pyjama
met lege conservenblikken
op grote aanhangers gasflessen

en bulktanks in heel het land
tussen de bedden. We leren hoe
het moet, eerst de ambachten

hoogstens elf, en dan het succes
waar iedereen beter van wordt
Het is allemaal niet zo moeilijk

wanneer je jong bent. En het wilt
En heel veel nog niet weet
En hoofdzaken voldoen, zoals voor pap

Gedicht 1348
Amsterdam, 2017-05-13

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Opvoeding 
 


Ik ken mijn opa

van foto's, verhalen en --


mijn eigen genen.


I know my grandadIch kenne Opa
from pictures, old stories, and --von Fotos, Geschichten und --
from my own genes too.von meinen Genen.

Gedicht H1884
Amsterdam, 2017-12-03

Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Zelfkennis 
Opgedragen aan: Ineke J, Mark H, Christel H, Ellen H, Marianne H 
 


Zywa Tussen hemel en hel

Goed en kwaad, de engelen
en duivels die achter mij staan
te fluisteren om me te begeleiden

of te verleiden, prachtig
uitgetekend in het prentenboek
dat mijn kinderziel bekoorde

Met niet al te veel vlekken
op mijn ziel mocht ik hopen
op het vagevuur

maar liever wilde ik braaf zijn
Het leek me verstandig
om te weten wat recht en krom is

in mijn gedachte, woord en daad
op aarde, tussen hemel en hel

Gedicht 754
Amsterdam, 2016-08-18

Eerste Communie
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Ethiek: 
 


Donder en bliksem,

toorn, hel en verdoemenis --


toch is het prachtig.


Thunder and lightning,Donner und Blitze,
wrath, hellfire and damnation --Zorn, Hölle und Verdammnis --
yet it's beautiful.es ist aber schön.

Gedicht H1555
Vaison-la-Romaine, 2016-10-11

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Natuur: geweld 
 


Zywa De Olympus

Mama is mooi, en de garage
met mijn eigen naam erop
die ik nog niet kan lezen
ook mijn fiets op Koninginnedag

de bloemslingers op de auto's
na een dagje aan zee
met alle neefjes en nichtjes

alles wat ik maak
en weer afbreek, hijskranen
gebouwen en tekeningen

Mama zegt: jij woont
op de Olympus
omdat je zo bijzonder bent
en alles mooi maakt

Gedicht 1334
Amsterdam, 2017-05-08

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Creativiteit 
 


Het meisje huppelt

een bries door het bloemenveld --


op haar zomerjurk.


The girl is hoppingDas Mädchen tänzelt
a breeze through the flower field --Brisen durch das Blumenfeld --
on her summer dress.auf ihrem Hemdkleid.

Gedicht H0042
Amsterdam, 2011-11-30

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Vreugde 
 


Zywa Foto's die niemand anders ooit zal zien

De mensen die knikten
ja, dat ben jij, die wangen
dat lachende gezicht

in mijn baby fotoboek
die mensen zijn dood, en ik
weet er niets van

Ik herinner me de borden
de opschriften die ik wilde lezen
mijn ogen namen foto's

die niemand anders ooit zal zien

de haarlokken op de gladde tegels
bij de kapper in de Hesperenstraat
die lotion in mijn huid klopt

de twee kastanjebomen op het plein
van de kleuterschool en de kinderen
die in het speelkwartier willen overvaren

het wonder van de beukennootjes
die omlaag dwarrelen in de Trouwlaan
(gek dat daar geen kerk staat)

Handenvol nootjes nam ik mee
mijn geheugen heeft er foto's van
die ik niet vergeet

Gedicht 751
Amsterdam, 2016-08-11

Bundels: Maak vlug een foto, Levenslijn 
Trefwoord: Herinnering: je leven 
 


Bordjes op het plein,

naar Berlijn, Parijs, Rome --


ja, hier ben ik thuis.


Road signs on the square,Schilder auf dem Platz,
to Berlin, Paris, Rome, yes --nach Berlin, Paris, Rom, ja --
here I am at home.hier ist Zuhause.

Gedicht H0121
Julianadorp, 2011-12-26

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Thuis: woonplaats / land 
 


Zywa Kabouter

Mijn ooms bedoelden het goed
ze noemden me de boskabouter
maar toen ik de grote broer werd

dacht ik dat het overdrachtelijk was
mijn naam een voorteken, de Kleine
vernoemd naar Paulus, de grote

voor wie alleen Jezus groot was
En klein ben ik, nietig
naast miljarden mensen, niemand

kan dat te vroeg leren
want de grote namen
die betekenis voor ons hebben

zijn versimpelingen en vervalsingen
van levens tot iconen
van een later verhaal

dat ons zelfs laat dromen
dat we niet samen, maar
zelf groot zouden kunnen zijn

Gedicht 1332
Amsterdam, 2017-05-07

Paulus de Boskabouter (van Jean Dulieu)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Identiteit: imago 
Eerbetuiging aan: Dulieu, Jean 
 


Een kroon op haar hoofd

en drie kaarsjes op de taart --


slagroom om haar lach.


A crown on her headEine Krone und
and three candles on the cake --drei Kerzen auf der Torte --
cream around her smile.Rahm um ihr Lächeln.

Gedicht H0078
Amsterdam, 2011-12-18

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Feest: vieren 
 


Zywa Stil huilen

Soms verlaten
vergeefs roepend
na een enge droom

stil liggen huilen

onwetend
of ik hard genoeg roep
mijn stem niet gesmoord

in stil liggen huilen

Het is een stempel
van verlangen
naar geborgenheid

in een veilige schoot

een stempel in
mijn ziel, mijn fado
zonder weemoed

Gedicht 752
Amsterdam, 2016-08-16

Charakter = Stempel
Fado = Lot

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Alleen: eenzaam 
 


Papa en mama

komen stommelend thuis, nu --


kan ik gaan slapen.


I hear mum and dadMama und Papa
coming home, they stumble, now --kommen nach Hause, erst jetzt --
I can go to sleep.kan ich schlafen geh'n.

Gedicht H0236
Amsterdam, 2012-03-05

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Angst: onveiligheid 
 


Zywa Vuurkind

Mama kwam thuis, ik paradeerde
met haar hoed en tas, kijk
wat leuk, maak vlug een foto!

De foto is gebleven
met een paar andere
omdat ze mooi zijn

soms ook omdat ik het ben
mezelf herken in een gezicht
dat ik wel wil laten zien

en laten blijven, passend
bij mijn mysterieuze zelf
van me niet laten vangen

door mijn eigen ogen
die vuur willen zien
het eeuwige vuur

alles één ziel in de kringloop
van aarde, water en wind
in mij

Gedicht 1319
Amsterdam, 2017-04-30

Herakleitos (Efese, 535-475 vC)
Panta rhei: "alles stroomt" als water
Panta chorei: "alles verandert van plaats", "alles wijkt" door de "Pyros Tropai", het "wenden van (het eeuwige) vuur" ("Alles is een omwisseling van vuur, en vuur is een omwisseling van alles, net als het omwisselen van goederen voor goud en goud voor goederen.")

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Identiteit: karakter 
Eerbetuiging aan: Heraclitus 
 


Het jonge blad trekt

aan de bovenste takken --


die moeten groeien.


The young leafage pullsDas junge Laub zieht
at the upper tree branches --an den overen Zweigen --
that have to grow now.die wachsen m√ľssen.

Gedicht H0118
Julianadorp, 2012-01-01

Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Natuur: planten, Lente 
 


Zywa Het groen

Mijn tweede jaar, lammetjespap
die ik nog jaren graag at
mijn lieve mama en haar wil
in het groen van haar ogen

De tuin, onbegrensd
mijn wereld, weg van mama
zo ver als ik kon kruipen
in het groen van het gras

Ritjes in de kinderwagen
door het Wandelbos
de eindeloze hemel
in het groen van de bomen

het spel van het wiegen
van lichte en donkere vlekken
de wenkende hemel
in het groen van mijn bewustzijn

Gedicht 749
Amsterdam, 2016-08-09

Lammetjespap: bloem, melk en basterdsuiker
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Bewustzijn: verbondenheid 
 


Vijvers en eenden

onder lange hangtakken --


alles groen gedrupt.


The pond and the ducksTeiche und Enten
under long drooping branches --unter den Hängezweigen --
everything dripped green.alles gr√ľn getropft.

Gedicht H0261
Amsterdam, 2012-04-18

Het Leijpark in Tilburg
Bundel: Levenslijn 
Trefwoorden: Rust: harmonie, Brabant 
 


Zywa Oerervaringen

Bij het tanden wisselen dacht ik
dit ken ik, deze zeurende pijn
deze jeuk die niet te negeren valt

een herinnering die wakker wordt
de doorbraak van de eerste tandjes
heb ik dus onthouden

net als het wachten, het schrijnen
wanneer ik verschoond moest worden:
lichamelijke oerervaringen

het begin van mijn binnenwereld
toen mijn dagen en nachten
nog bestonden uit buitenwereld

uit eten, groeien
en niets daarvan weten
tot de tijd gaat stromen

rondom het eiland dat ik ben
in de wereld, die de werkelijkheid
als herinneringen in mij slaat

Gedicht 1309
Amsterdam, 2017-04-25

Oudste herinnering
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Herinnering: je leven 
 


In het dubbelglas

zie ik een schim van mezelf --


op mijn eigen rug.


In the double-paneIm Doppelfenster
window I see a shadow --gibt's einen Schatten von mir --
of me on my back.auf meinem R√ľcken.

Gedicht H0531
Amsterdam, 2013-08-07

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Zelfkennis 
 


Zywa Klem

Ik zit klem, denk

aan doodgaan
aan verlossing
een nieuw begin

wil misschien
daar in geloven
zelfs als ik er niet in geloof

het is hier te klein
alsjeblieft, help me, ik stik
deze tunnel is veel te smal

Ik zit klem

in de wrede liefde
van het leven
de wrede liefde

van de verwekkers
die me in een bedje leggen
koesteren en vertroetelen

alle ruimte geven
en dan muren bouwen
Laat me vrij, ik wil eruit

Gedicht 420
Vaison-la-Romaine, 2015-04-18

Geboorte
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Angst: droom 
 


Mama, alsjeblieft,

help me, anders verdrink ik --


in die zee van licht.


Mama, please, help me,Mama, hilf mir doch,
otherwise I will be drowned --sonst ertrinke ich im Meer --
in that sea of light.diesem Meer des Lichts.

Gedicht H1542
Vaison-la-Romaine, 2016-10-09

Geboorte
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Angst: onzekerheid 
 


Ik weeg geweld en

domheid, naast verwondering --


schoonheid en inzicht.


I weigh violenceIch wiege Gewalt
and stupidity, wonder --und Dummheit, Verwunderung --
beauty and insight.Schönheit und Einsicht.

Gedicht H4777
Amsterdam, 2024-07-16

Bundels: Ik ben, Levenslijn 
Trefwoorden: Leven: ontdekken, Verstand: kritisch 
 

Zywa
Bundel
Levenslijn
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
EerbetuigingenOpdrachtenComponistenHome
Aandacht is als zonneschijnVolgorde omkeren: oudste bovenaan
Vermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en fotos
Woord zoeken:  CTRL-F